DET PRAKTISKE

 

Pris pr. barn pr. måned i 2021: 2.510,-

Prisen er inkl. mad og bleer.

Der betales i alle årets 12 måneder.

Der gives Søskenderabat.